Sydafrikas flagga speglar Mandelas vision

När jag i fredags gick till jobbet slängde jag som vanligt en blick på Sydafrikas flagga som vajar utanför ambassaden på Kungsholmen. Det var grått, regnigt och flaggan hängde på halv stång. Dagen innan hade Nelson Mandela avlidit, 95 år gammal.

Sydafrikas flagga
Sydafrikas flagga

Dagens sydafrikanska flagga infördes i april 1994 efter att Mandela blivit vald till president. Den är framtagen av Frederick G. Brownell (som dessutom designat Namibias flagga). När Mandela blev president talade han mycket om försoning och att ena befolkningen. Detta återspeglas också i flaggan.

Färger och utformning

Flaggans utformning med ett liggande Y symboliserar att det gamla och nutiden möts. Det kan även tolkas som att alla olika etniska grupper som finns i landet möts i ett enat land. Flaggan är tillsammans med Sydsudan den färggladaste nationsflaggan i världen om man bortser från emblem och liknande.  Den har sex olika färger, rött, blått, vitt, grönt, svart och gult. Även färgerna ska påminna om försoning och landets historia.

Rött, blått och vitt är hämtat från Storbritanniens Union Jack och Nederländernas flagga, två länder som minst sagt haft stor del i Sydafrikas historia. Dessutom var det dominerande färger i den förra flaggan, även om rött var utbytt mot orange i den. Svart, grönt och gult kommer från African National Congress (ANC) och Pan-African Congress (PAC) flaggor.

Den gamla flaggan

Innan dagens flagga antogs hade landet haft en annan flagga sedan 1928. Den byggde på en historisk nederländsk flagga som kallas Prinsenvlag och det ska ha varit den flaggan Jan van Riebeeck hissade när han steg i land där nuvarande Kapstaden ligger år 1652. I det vita fältet finns dessutom tre flaggor som skulle symbolisera landets olika delar. Det var Union Jack för Kapprovinsen och Natal som var brittiska kolonier, Oranjefristaden och Transvaals flaggor som representerade de två tidigare självständiga kronkolonierna och sedermera provinserna där de flesta boerna bodde.

Den uppmärksamme noterar att Union Jack är spegelvänd. Det beror på att flaggorna inte bara är uppradade bredvid varandra. Tanken är att Storbritanniens och Transvaals flagga ska ses som att de hänger på flaggstänger på varsin sida om Oranjefristadens flagga.

Sydafrikas flagga 1928-1994
Sydafrikas flagga 1928-1994
Union Jack
Union Jack
Prinsenvlag
Prinsenvlag

I sista minuten

Dagens flagga togs alltså fram för att symbolisera förändringen som skedde i landet i början av 1990-talet och tanken var att den skulle premiärhissas på valdagen 27 april 1994. Från början hölls en tävling där alla fick skicka in förslag på en ny flagga. Trots över 7000 förslag var det inget som ansågs tillräckligt bra. Efter det gav man uppdraget till olika designbyråer men de lyckades inte heller ta fram något tillräckligt bra förslag. Tiden blev alltmer knapp för att hinna klart till dagen då flaggan skulle lanseras.

Till slut fick alltså Brownell uppdraget att snabbt fixa en tillfällig flagga så att de skulle ha något att flagga med på valdagen. Flaggan tillkännagavs endast en vecka innan valdagen vilket förmodligen resulterade i både många magsår och övertidstimmar för landets flaggtillverkare.

Flaggan blev en stark symbol för det nya Sydafrika och två år senare skrevs flaggan in i konstitutionen som landets officiella flagga.

Källor

SouthAfrica.info

Southern African Vexillological Association (SAVA)

Wikipedia

Flags of the World

900 års historia i Portugals flagga

Ikväll ställs svenska herrlandslaget i fotboll mot Portugal i den första playoff-matchen. Därför tar flaggbloggen en närmre titt på Portugals flagga.

Portugals flagga
Portugals flagga

Flaggan har sakta men säkert utvecklats under de senaste 900 åren. En mängd små ändringar har gjorts, framför allt på statsvapnet. Här följer de viktigaste milstolparna.

De första hundra gudomliga åren

Allt började med ett blått kors mot silverbotten vilket var Henrik av Burgunds vapen ungefär år 1095. På den här tiden var det egentligen inte någon flagga utan ett statsvapen. När Portugal blev självständigt fick vapnet silvermynt. Under årens lopp och till följd av strider ändrades vapnet och 1185 när Sancho I blev kung bestod det av fem blå sköldar som bildade ett kors. I varje sköld fanns elva silvermynt. Vad vore en flagga utan lite gudomlig mytologi? Portugals består av att Kristus ska ha visat sig för Sanchos far Alfonso Henriques under en strid. Tog han korset till sig skulle han vinna striden. Hört den förut?

Portugals statsvapen 1081
Portugals statsvapen 1081
Portugals statsvapen 1143
Portugals statsvapen 1143
Portugals statsvapen 1185
Portugals statsvapen 1185

De portugisiska slotten

På 1200-talet la Alfons III till en röd bord med guldslott i runt vapnet. Slottet hade han använt innan han blev kung eftersom han då inte fick använda det kungliga vapnet och behövde något som skiljde hans vapen från sin brorsas, kung Sancho II. Slottet kommer från Kastiliens vapen. Kastilien är det område där Madrid ligger idag och slottet finns också på det spanska statsvapnet som ingår i den spanska flaggan. Värt att notera är att Kastiliens och andra spanska slott ofta har en blå öppen port medan portugisiska slott avbildas med en gyllene stängd port. När Alfons III blev kung behöll han sitt vapen med slottet.

Portugals statsvapen 1248
Portugals statsvapen 1248
Kastiliens vapensköld
Kastiliens vapensköld
Spaniens statsvapen
Spaniens statsvapen

Kristen multiplikation

På 1500-talet ändrade Sebastian I antalet silvermynt i sköldarna från elva till fem. På så vis symboliserar de 30 silvermynt, samma antal som Judas förrådde Jesus med. Den snabbtänkte reagerar på att 5×5 inte är 30. Men tydligen räknas mynten i den mittersta skölden dubbelt och då blir det 30. Bara jag som misstänker att det är en efterhandskonstruktion? På den här tiden började vapnet förresten användas på vita flaggor och ovanpå vapnet fanns olika sorters kronor.

Portugals flagga 1495
Portugals flagga 1495

Duken får två färger

Till sist tillkom armillarsfären, alltså den runda ringen med ekrar, längst bak i statsvapnet i början av 1800-talet. Det är ett navigationsinstrument som används för att räkna ut distanser. I flaggan symboliserar den Portugals historia som en stormakt till sjöss. 1830 blev duken blåvit.

Portugals flagga 1816
Portugals flagga 1816
Portugals flagga 1830
Portugals flagga 1830

Dagens flagga tar form

När Portugal blev republik 1911 gjordes den senaste ändringen då den blåvita duken blev röd och grön. Det gröna ska antingen stå för folket eller som ett minne av Henrik Sjöfararen och det röda ska symbolisera kamp och revolution. Det är dock många som hävdar att detta bara är en efterhandskonstruktion för att ge flaggan mer tyngd. Något som i och för sig inte är ovanligt för flaggor.

Krigen har kommit och gått, men Tchads flagga har bestått

Tchad är ett av världens fattigaste och mest korrumperade länder i världen. Det ligger mitt i Afrika och kallas ibland ”Afrikas döda hjärta” på grund av att det helt saknar kust. Klimatet är minst sagt torrt och landets viktigaste vattenresurs Tchadsjön håller på att torka bort helt.

Tchads flagga (Wikimedia Commons)
Tchads flagga (Wikimedia Commons)

Flaggan är en blå, gul och röd trikolor. Det röda står för uppoffringarna som gjorts och det gula står för solen och öknen i den norra delen av landet. Sen har de alltså valt att ha med färgen blått som symboliserar himlen, hopp och det lilla vatten som finns i landet.

Fram till 1960 var Tchad en fransk koloni och det franska arvet syns också i flaggan. Utformningen med en vertikal trikolor är inspirerad av den franska flaggan. Tchad tänkte först använda de panafrikanska färgerna grönt, gult och rött men för att inte förväxlas med andra afrikanska länder som använde samma färger bytte de ut grönt mot blått, även det för att visa på det franska arvet.

Idag är det istället många som förväxlar Tchads flagga med Rumäniens som är snarlik, men faktum är att när Tchads flagga började användas 1958 hade Rumänien ett stort emblem på sin flagga som särskiljde dem.

Landet blev alltså självständigt 1960 men trots det till synes ogästvänliga klimatet och avsaknaden av vatten har det bott människor här länge. Riktigt länge. I början av 2000-talet hittade forskare ett sju miljoner år gammalt skelett från den äldsta kända människoarten. Den mer välkända Lucy är ”bara” tre miljoner år gammal.

Hoppar vi fram till någonstans för 9000 år sedan gick de viktiga transsaharahandelsvägarna genom området och under de kommande årtusenden har det varit en viktig mötesplats för olika civilisationer. Idag finns över 200 olika etniska grupper i landet.

Frankrike tog kontroll över landet i början av 1900-talet och efter självständigheten 1960 har flera diktatorer störtats och inbördeskrigen varit vardag. Men trots de ständiga oroligheterna och regimskiftena har flaggan aldrig ändrats. Vissa förklarar det med att den inte har någon politisk koppling. Det är sant men det brukar alltid vara någon diktator som vill göra sin egen flagga ändå. Det återstår att se hur länge den förblir orörd.

Källa

Transparency International

Nature

Wikipedia

Flags of the world

Rumäniens flagga är både klippt och skuren

När det är revolution i luften och folk vill vädra starka åsikter brukar flaggor tendera att vaja i luften. I Europa har den franska revolutionen påverkat många flaggor och denna veckas nationsflagga är inget undantag. Rumäniens vertikala trikolor har tydligt influerats av den franska Trikoloren. Rumänerna visade även andra kreativa sätt att använda sin flagga som revolutionär symbol i slutet av 1900-talet.

Rumäniens flagga (Wikimedia Commons)
Rumäniens flagga (Wikimedia Commons)

Men ska vi ta det från början så har färgerna blått, rött och gult länge varit rumänska färger. Redan på romartiden användes de i området. Under åren som gick användes färgerna i furstendömerna Moldova och Valakiet som idag är två av fyra landskap i Rumänein.

På 1800-talet började det hända grejer. Alexander II Ghika började använda en horisontell trikolor med de klassiska färgerna och en del symboler i militära sammanhang 1834 och senare under året godkändes färgerna även som en nationssymbol även om det inte var en officiell flagga än.

När revolutionen bröt ut 1848 användes den blå-gul-röda trikoloren, nu både i vertikala och horisontella varianter, tydligt inspirerade av den franska flaggan. På vissa håll, framför allt i Transylvanien, användes till en början en blå-vit-röd variant. Förmodligen var den inspirerad av den ungerska revolutionens grön-vit-röda flagga. Men efterhand användes gult istället för vitt alltmer.

Den horisontella flaggan blev officiell nationsflagga 1859 och åtta år senare, 1867, ändrades flaggan till dagens vertikala version. Sedan dess har flaggan varit sig lik bortsett från att olika emblem prytt flaggan beroende på vem eller vilka som styrt landet.

Rumäniens flagga under Ceauşescus styre 1965-1989 (Wikimedia Commons)
Rumäniens flagga under Ceauşescus styre 1965-1989 (Wikimedia Commons)
Revolutionens flagga 1989 (Wikimedia Commons)
Revolutionens flagga 1989 (Wikimedia Commons)

När rumänerna startade en revolution för att få bort diktatorn Nicolae Ceauşescu 1989 använde de flaggan på ett kreativt sätt för att tydligt visa vad de ville. Den rumänska trikoloren vajade överallt men istället för diktatorns emblem i mitten var det ett stort hål. Revolutionärerna hade helt enkelt tagit bort den del av flaggan som påminde om diktatorn. Återigen hade man inspirerats av ungrarna som använt en flagga med hål i under sin revolution 1956.

När Ceauşescu störtats och landet fått demokrati infördes den gamla trikoloren helt utan emblem och det är den som används idag.

Källa

Flags of the world

Wikipedia

Grekiska flaggan är rena grekiskan

De flesta skulle nog kunna förklara ungefär hur den grekiska flaggan ser ut. Några ränder, ett kors uppe i hörnet. Blått och vitt. Vilken blå färg? Du kanske såg en ljusblå färg när du var på Kreta. Medan din kompis såg en mörkblå färg på Kos. En annan såg en klarblå färg på den grekiska flaggan under en fotbollsmatch på tv. Ni har alla sett rätt. Det finns nämligen ingen exakt definition på hur den blåa färgen ska vara. Den ska helt enkelt vara blå.

Greklands flagga (Wikimedia Commons)
Greklands flagga (Wikimedia Commons)
Greklands korsflagga (Wikimedia Commons)
Greklands korsflagga (Wikimedia Commons)

Men vi kanske ska börja från början med en kortare redogörelse för flaggans historia. För det går liksom inte att bortse från historia när man pratar om Grekland. Med grekiska mått är deras flagga snudd på nyfödd. Det hela började 1822 när Grekland blev fria från det Osmanska riket. Då fick landet tre flaggor.

Den som idag används som nationsflagga skulle användas av militären till sjöss och ansågs vara nationsflagga. En blå flagga med vitt kors användes av militären på land. En blå flagga med ett vitt fält innehållande ett blått kors i inre högra hörnet användes av civila till sjöss.

Sex år senare bestämdes att alla fartyg, både civila och militära skulle använda den randiga flaggan. Samtidigt bestämdes att sjöflaggan och korsflaggan båda var nationsflaggor. Så förblev det sedan i ungefär 150 år. Trots att de grekiska flaggorna inte förändrades fick de andra flaggor att ändra sig.

I början av 1900-talet skulle Island skaffa sig en egen flagga. Många förslag togs fram och ett av de mer populära förslagen var en blå flagga med vitt nordiskt kors. Men efter att kungen uppmärksammats på att den var snarlik en av de grekiska flaggorna, trots att den grekiska saknar nordiskt kors, så valdes en variant med rött kors i det vita korset. Det finns även rykten som säger att Finland hade på förslag en blå flagga med vitt kors men sedan bytte plats på färgerna eftersom den var för lik Greklands.

Under 1970-talet började det hända saker runt den grekiska flaggan. 1970 valdes den randiga flaggan som ensam nationsflagga, men i en lite mer avlång variant än dagens. Efter fem år bytte man till den gamla korsflaggan som då blev ensam nationsflagga. Efter ytterligare tre år, 1978, tog de tillbaka den randiga flaggan , nu med måtten 2×3. Den flaggan har sedan dess varit ensam nationsflagga.

Vill du lära dig komma ihåg hur många ränder det är i den grekiska flaggan underlättar det om du kan det grekiska språket. Ränderna är nämligen nio till antalet, lika många som stavelserna är i det grekiska mottot ”Eleutheria H Thanatos” vilket betyder ungefär ”Frihet eller död”. Frasen ska ha använts under den sista striden mot Osmanska riket.

Det finns en hel del olika uppgifter om vad det blåa och vita står för. Vanligast är att blått står för havet och vitt för vågorna på havet. Det finns även de som hävdar att blått och vitt skulle representera Afrodite som reser sig ur havsskummet. Det låter ju faktiskt lite häftigare tycker jag, och det skulle kanske behövas som inspiration för Grekland som idag behöver resa sig från de senaste årens ekonomiska bekymmer.

Källa

About.com Greece

Flags of the world

Prime Minister’s Office (Island)

Stjärnbaneret – under ständig förändring

I veckan var den amerikanske presidenten mr Obama på besök i Stockholm. Många försökte få en skymt av honom men de flesta fick nöja sig med att se oräkneliga amerikanska flaggor viftandes bland människor eller vajandes i vinden utanför alla ställen presidenten besökte. Den amerikanska flaggan är så vanligt förekommande på alla tänkbara ställen att många nog tar den för given. För ur flaggsynpunkt är den en intressant flagga som haft stort inflytande över hela världen. 

Dagens amerikanska flagga (Wikimedia Commons)
Dagens amerikanska flagga (Wikimedia Commons)

USAs flagga är vad jag vet den enda flaggan som uttryckligen är under ständig förändring. Nu har det visserligen gått ett halvt sekel sedan något hände men skulle USA få en till delstat så kommer flaggan utökas med ytterligare en stjärna nästkommande nationaldag. Det låter kanske otroligt, men de verkar ju inte helt ovilliga att attackera nya territorier runt om i världen när de känner för det. Nog talat om politik.

Grand Union flag (Wikimedia Commons)
Grand Union flag (Wikimedia Commons)
Brittiska Red Ensign 1707-1801 (Wikimedia Commons)
Brittiska Red Ensign 1707-1801 (Wikimedia Commons)

Den första versionen av USAs flagga ska ha hissats på nyårsdagen 1776 och kallas the Grand Union Flag. Den innehöll dåvarande brittiska flaggan i övre inre hörnet. Faktum är att Grand Union Flag är väldigt lik den brittiska handelsflaggan the Red Ensign som användes till sjöss vid denna tidpunkt. Den enda skillnaden är att vita band lagts till i det röda fältet.

Den första officiella amerikanska flaggan (Wikimedia Commons)
Den första officiella amerikanska flaggan (Wikimedia Commons)

Drygt ett år senare kom i alla fall den första officiella amerikanska flaggan och då hade man bytt ut den brittiska flaggan mot 13 stjärnor i ett blått fält. Innan seklet var över hade två stater till anslutit sig till unionen och flaggan hade då utökats med två stjärnor och två ränder. Vid den här tidpunkten började flaggan kallas the Star-Spangled Banner (Stjärnbaneret), vilket också är namnet på USAs nationalsång som skrevs 1814. Ett annat känt namn på flaggan är Old Glory.

USA fick sin flagglag 1818 och då bestämdes också att antalet ränder skulle återgå till 13 för att symbolisera de ursprungliga staterna. Ett smart beslut kan vi säga med facit i hand, för jag tror ingen hade velat ha en flagga med 50 pyttesmala ränder. Sedan dess har flaggan varit sig lik förutom att antalet stjärnor utökats till dagens 50. Det ska faktiskt redan finnas förberedda designer för flaggor med upp till 56 stjärnor. Skönt att veta att de är förberedda ifall de plötsligt skulle råka vinna flera krig inom kort tid.

Fram till 1912 fanns inga angivelser för proportioner och framför allt var det inte fastställt hur stjärnorna skulle vara uppradade i sitt fält. Det var helt enkelt upp till varje flaggmakare hur flaggan skulle se ut. Då bestämdes att de femuddiga stjärnorna ska vara stående med en udd rakt uppåt i sex horisontella rader med åtta stjärnor i varje. När nya stater och därmed stjärnor har tillkommit har uppställningen så klart ändrats.

Att använda stjärnor på detta sätt var unikt för den amerikanska flaggan när den skapades och den har varit en förebild för många flaggor. Idag finns flera exempel där stjärnor och andra symboler representerar öar, delstater och kulturella eller geografiska skillnader i landet.

Liberias flagga (Wikimedia Commons)
Liberias flagga (Wikimedia Commons)

Även ränderna återfinns på liknande sätt i många flaggor och Stjärnbaneret måste klassas till en av de mest inflytelserika flaggorna i världen. Liberia och Malaysia är de två tydligaste exemplen men det finns förmodligen många flaggmakare som haft den amerikanska flaggan i bakhuvudet på något sätt när de skapat nya flaggor.

Jag har tyvärr inte lyckats ta reda på varför färgerna rött, vitt och blått valdes från första början. Det är hur som helst allmänt vedertaget att färgerna inte hade någon speciell symbolik från början. Däremot finns färgerna med i riksvapnet ”the Great Seal” som infördes 1782, alltså fem år efter den första officiella flaggan. Då fastställdes att rött står för hårdhet och mod. Vitt står för renhet och blått står för presidenten, vaksamhet och rättvisa.

ABC News gjorde en sammanställning inför den amerikanska flaggans dag den 14 juni för några år sedan där det framkommer att 95 procent av alla amerikanska flaggor tillverkas i USA. Mexiko ska vara det land som importerar flest flaggor och när den amerikanska militären viker ihop flaggan görs det i 13 steg där varje steg har en egen betydelse.

Källa

Boken ”Hela världens flaggor”. Skriven av Brian Johnson Barker

Flags of the world

usflag.org

ABC News

Haitis flagga är inte som någon annan – längre

Haitis flagga (Wikimedia Commons)
Haitis flagga (Wikimedia Commons)

Föreställ dig att det är 1936. Det är mellankrigstid och du har fått äran att representera ditt land i de olympiska spelen i Berlin. Stolt som en tupp går du och dina landsmän in på Olympiastadion med er flagga i högsta hugg. Då får ni syn på en annan landslagstrupp en bit bort, med er flagga! Har de snott er flagga? Har ditt land erövrats de senaste dagarna?

Liechtensteins flagga (Wikimedia Commons)
Liechtensteins flagga (Wikimedia Commons)

Ungefär det var vad som hände när Liechtenstein fick syn på Haitis flagga under OS-invigningen 1936. Upptäckten att de båda länderna hade likadana flaggor ledde till att Liechtenstein placerade en krona i sin flagga något år senare. Haiti har också ändrat sin flagga sedan dess, men det var å andra sidan inget ovanligt för den karibiska nationen som ändrat flagga flera gånger i sin historia.

Den första kända flaggan på Haiti användes av de svarta slavarna som gjorde revolt 1790 med en vit flagga med ett svart huvud på. Frontfigur för slavarna blev snabbt Toussaint l’Ouverture. Under de kommande åren av uppror och krig användes lite olika flaggor. 1802 fängslades  l’Ouverture men Jean-Jacques Dessalines tog över och fortsatte leda kampen för frihet.

Någon gång under kampen ska han ha rivit sönder en fransk flagga i tre delar och slängt den vita delen. Förmodligen eftersom han inte hade mycket till övers för vita människor. Sedan ska hans guddotter Catherine Flon ha sytt ihop den blåa och röda delen vilket blev den nya flaggan. Huruvida denna legend är sann eller ej är lika oklart som i många andra fall när det handlar om hur flaggor tillkom.

Hur som helst började det nya landet Haiti använda en blåröd flagga runt 1803, då med vertikala fält. Två år senare ändrade Dessalines den blå färgen till svart. Ett år senare mördades han och då återtogs den blåröda flaggan i de södra och västra delarna av landet som styrdes av general Pétion. Han ändrade också banden från att vara vertikala till horisontella.

Under den här tiden användes olika flaggor i det splittrade landet. I mitten av 1800-talet slog konstitutionen fast att den horisontella blåröda flaggan skulle vara Haitis flagga. Det gjordes försök att få tillbaka den rödsvarta flagga men inga sådana försök lyckades. Under de kommande åren var det bara emblemet på flaggan som ändrades lite då och då för att ibland tas bort helt på den civila flaggan.

Den rödsvarta flaggan med vertikala band återinfördes som officiell flagga 1964. Sju år tidigare hade François Duvalier blivit vald till president, eller ja, tagit makten med hjälp av militären och sedan arrangerat en folkomröstning. Förutom att byta färger så introducerade han ett nytt emblem. När han dog 1971 utsågs hans son Jean-Claude till ny president. Liksom sin far bekräftades hans roll med en folkomröstning. Ganska snart började folk göra revolt och det var med den blåröda flaggan i högsta hugg.

Duvaliers flagga (Flags of the world)
Duvaliers flagga (Flags of the world)

Jean-Claude tvingades till exil i Frankrike och 1987 blev den blåröda flaggan med horisontella band återigen officiell. Samma emblem som använts på Duvaliers flagga användes på den nya flaggan, men de rödsvarta flaggorna i emblemet byttes ut mot nya blåröda.

Haitis flagga ser kanske inte mycket ut för världen, men den har alltså en lång och intressant historia. Jag tycker också det är roligt att de valt att ha med inte bara en, utan sex flaggor i själva flaggan. Teoretiskt borde det alltså finnas oändligt många flaggor i själva flaggan!

Källa

Flags of the world

Wikipedia (Haiti)

Wikipedia (Haitis flagga)

Wikipedia (Jean-Claude Duvalier)

Etiopiens flagga – den stora förebilden

Världsmästerskapen i friidrott avslutades idag efter en veckas tävlande. Under veckan kom jag att tänka på ett intressant samband mellan två av de ledande nationerna inom löpning. Jamaica har de senaste åren tagit över som världens främsta sprintnation. Samtidigt har Etiopien, tillsammans med Kenya, länge varit en stornation på medel- och långdistanslöpning.

Etiopiens flagga (Wikimedia Commons)
Etiopiens flagga (Wikimedia Commons)

Etiopien och Jamaica har mer gemensamt än många friidrottsmedaljer. Har du någonsin undrat varför Bob Marley och andra jamaicanska artister använder färgerna rött, gult och grönt? Svaret hittar du i Etiopien. För att göra en lång historia kort så har rastafarikulturen, som har sitt säte i Jamaica, haft Etiopien som sitt föredöme. Den främsta anledningarna är förmodligen att Etiopien aldrig varit koloniserat, något man är ensam om i Afrika tillsammans med Liberia. När rastafarirörelsen uppstod på 1930-talet dyrkades Etiopiens dåvarande kejsare Haile Selassie som en Gud av deras anhängare. Det är till och med så att ordet rastafari kommer från honom. Innan han kröntes till kejsare hette han Ras Tafari. Rastafarirörelsen började även använda färgerna som fanns i Etiopiens flagga.

Men det var inte bara på Jamaica som Etiopien sågs som ett föredöme. Även runt om i Afrika såg man upp till landet som klarat sig ifrån kolonisatörerna. Därför var det många länder, med Ghana i spetsen, som valde rött, gult och grönt i sina flaggor när de blev självständiga under 1900-talet. Färgerna blev så vanliga att de började kallas för ”de panafrikanska färgerna”. Ibland räknas även svart med i benämningen.

De tre vimplarna (www.ethiopianflag.net)
De tre vimplarna (www.ethiopianflag.net)

Men det var inte Haile Selassie som började flagga med en röd-gul-grön flagga i Etiopien. Redan 1895 hissade den etiopiske kejsaren Menelik II tre vimplar med de olika färgerna. Han anade nog inte vilken betydelse dessa färger skulle komma att få. Två år senare skapades en flagga med de tre färgerna och kejsarhusets lejon mitt på flaggan.

Etiopien första flagga (Wikimedia Commons)
Etiopien första flagga (Wikimedia Commons)

Den nuvarande flaggan antogs 6 februari 1996. Idag står rött för liven som offras i kampen för nationell integritet. Gult står för den religiösa friheten och harmoni mellan folket i landet. Grönt står för hopp och växtlighet. Den blå cirkeln symboliserar fred och demokrati medan stjärnan står för jämlikhet. Solstrålarna runt stjärnan ska visa på en ljus framtid för landet.

De flesta invånarna i Etiopien flaggar med en ren trikolor utan riksvapnet på. Jag har inte fått något klart svar på varför denna flagga är vanligast. En del uppgifter säger att många etiopier vägrar erkänna den nya flaggan med davidsstjärnan på blå bakgrund. Men de flesta som varit i landet säger att det förmodligen inte är någon protest eller har någon annan betydelse utan det är helt enkelt både billigare och enklare att trycka en flagga utan emblem.

Det är utan tvekan så att Etiopiens flagga är en av de flaggor som haft störst inflytande i världen. Både USA och Frankrikes flaggor har ofta fått vara förebilder när nya flaggor ska skapas men Etiopiens flagga och färgkombination har tagit steget utanför flaggvärlden och har de senaste 100 åren blivit en symbol för något mer.

Källa

Världens flaggor

Ethiopian Flag

Maps of world

Rastafarian.nl

Hur den finska flaggan seglade upp på land

Ni som följer flaggbloggen har säkert noterat att jag de senaste dagarna befunnit mig i den finska skärgården. Därför känns det logiskt att veckans nationsflagga är just den finska. Denna gång har jag gjort lite mer research än vanligt eftersom jag insett att bloggen har en hel del besökare från just Finland. Här följer historien om hur den finska flaggan seglade upp på land och blev officiell nationsflagga.

Finlands flagga (Foto: Wikimedia Commons)
Finlands flagga (Foto: Wikimedia Commons)

Medan Finland tillhörde Sverige och Ryssland hade de faktiskt ingen egen flagga. Däremot hade de ett eget vapen, det gula lejonet på röd bakgrund, och det användes som flagga ibland. När den finska nationalsången spelades första gången vid en vårfest utanför Helsingfors i mitten av 1800-talet hissades studentkårens flagga som bestod av storfurstendömets vapen på vit botten.

Gult och rött eller blått och vitt?
Det här var startskottet på en diskussion om en egen finsk flagga och författaren Zacharias Topelius var en central figur i debatten. Eftersom frågan inte fick diskuteras i lantdagen (Finlands ”parlament”) hölls debatten i finska tidningar istället. En viktig fråga var vilka färger som skulle användas, rött och gult eller vitt och blått.

Finlands första flagga (Foto: Wikimedia Commons)
Finlands första flagga (Foto: Wikimedia Commons)

Samtidigt som denna debatt startade hade röster höjts för att de finska fartygen skulle få en egen flagga eftersom de ibland blev anfallna av Rysslands fiender. Alexander II som var rysk tsar och storfurste av Finland godkände 1861 att nyländska jaktklubbens fartyg använde en vit flagga med blått kors och Nylands läns vapen i övre hörnet. Året därpå godkändes att andra båtklubbar och segelföreningar använde en likadan flagga där länsvapnet byttes ut.

De blåvita båtklubbsflaggorna hade förmodligen stor påverkan på debatten om en egen finsk flagga och Topelius hissade till exempel en blåvit flagga med det finska lejonet på vid en seglingstävling i Marstrand 1862. Under många år hissades ett flertal olika sorters flaggor runt om i Finland, ofta var det nog båtklubbsflaggorna som hissades även på land.

En officiell flagga
När Finland sedan blev självständigt 6 december 1917 hissades först den gamla röda flaggan med det gula lejonet. Men i bakgrunden hade arbetet med en ny flagga redan börjat. En flaggkommitté hade tillsatts två dagar tidigare och bara två dagar efter självständigheten hade ett förslag tagits fram.

Men förslaget som lämnades till riksdagens utskott var en röd flagga med det finska vapnets gula lejon. Utskottet var inte nöjda, de ville ha en blåvit flagga och i slutet av maj året därpå godkändes en blåvit korsflagga med det finska vapnet i mitten av korset som statsflagga och en nationsflagga utan vapnet. Konstnärerna Eero Snellman och Bruno Tuukkanen låg bakom skissen till den nya finska flaggan som alltså påminde väldigt mycket om de båtklubbsflaggor som använts under många år.

Båtklubbsflaggorna finns kvar
Finland är ett av få länder i världen som har lagstadgat att båtklubbsflaggor kan användas istället för nationsflagga till sjöss. För att särskilja båtklubbsflaggan från nationsflaggan är det ett vitt kors i det blåa korset. När den finska flaggkommittén gallrade bland landets officiella flaggor 1978 var det nära att båtflaggan tappade sin status. Men påtryckningar gjorde att man skrev in en paragraf i lagen som gav fritidsbåtarna möjlighet att föra specialflaggan på nationsflaggans plats.

Nylands jaktklubbs flagga idag (Foto: NJK)
Nylands jaktklubbs flagga idag (Foto: NJK)

Den officiella finska flaggan har proportionerna 11×18 och det vita sägs stå för snön och det blåa står för vattnet i ”de tusen sjöarnas land”. I Finland räknas midsommardagen som den finska flaggans dag vilket betyder att den inte infaller samma datum varje år.

Källa

Lag om Finlands flagga

Finlands utrikesministerium

Finland inrikesministerium

Finlands honorära generalkonsulat

Presidentti.fi

Åländska segelsällskapet

De nordiska Riksarkivens heraldiska verksamhet

Flags of the world

Världens flaggor

Paraguay, flaggan med en baksida

Å ena sidan finns det annorlunda flaggor. Å andra sidan finns Paraguays flagga. Varför då? Jo för att den har just två sidor. Som enda nationsflagga i världen ser den olika ut på framsidan och baksidan. Skillnaden är inte stor, det är inga nya färger eller ett helt nytt mönster. De flesta som inte är flaggintresserade har förmodligen inte ens tänkt på det. Men den som tittar noga ser att det är olika emblem på de olika sidorna.

Paraguays flagga, framsidan (Paraguay.com)
Paraguays flagga, framsidan (Paraguay.com)
Paraguays flagga, baksidan (Paraguay.com)
Paraguays flagga, baksidan (Paraguay.com)

På framsidan syns riksvapnet medan baksidan visar skattkammarsigillet. Riksvapnet innehåller bland annat en ”Majstjärna” som påminner om dagen de blev oberoende, 14 maj 1811. Där syns också en olivkvist och palmblad samt texten ”Republica del Paraguay”. På skattkammarsigillet syns ett lejon som vaktar frihetsmössan och valspråket ”Paz y justicia” som betyder ”Fred och rättvis”.

Flaggan antogs officiellt 1842, sedan dess har mindre ändringar gjorts, framför allt i emblemet på framsidan. Bakom emblemen består flaggan av en liggande trikolor med rött, vitt och blått baserad på Frankrikes flagga. Ränderna är lika breda på flaggan som har proportionerna 3:5. Rött står för patriotism och rättvisa, vitt för enhet och fred medan blått symboliserar frihet.

Så nästa gång du passerar den paraguayanska flaggan, stanna till och ta en titt även på baksidan för att få hela bilden.

Källa

Paraguay.com

Flags of the world

Boken ”Hela Världens Flaggor” av Brian Johnson Barker. Richters Förlag AB 2005