Få koll på flaggornas former (nej, alla är inte likadana)

Har du någonsin tänkt på en flaggas form? De flesta är visserligen fyrkantiga men de kan ändå ha väldigt olika format. Faktum är att till och med alla nordiska flaggor har olika format.

Det är alltså inte bara färger, symboler och mönster som skiljer nationsflaggorna åt. Det finns en mängd olika format och i en del fall berättar flaggans proportioner en lika spännande (men dold) historia som färgerna på duken.

De nordiska flaggorna är mer olika än de ser ut

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Islands flaggor ser vid en första anblick snarlika ut bortsett från färgerna. Men så är det alltså inte.

Finland har nordens längsta flagga men Sveriges är bara snäppet kortare. Förutom färgerna är annars den synligaste skillnaden att den finska flaggan har ett betydligt tjockare kors än den svenska.

Islands och Norges flaggor är nästan exakt lika stora. Om båda flaggorna var en meter höga skulle det bara skilja en centimeter på längden, och den isländska är längst.

Den danska flaggan är mest kvadratisk av de nordiska. Den danska flaggan hade tidigare proportionerna 28:34 men 1893 förlängdes flaggan till 28:37. Anledningen var bland annat att en längre flagga sliter mindre på flaggstången och att den syns bättre på håll. Men faktum är att man fortfarande godkänner den gamla storleken för att det ska bli möjligt att klippa ner flaggan lite när den blir sliten.

Finlands, Sveriges, Islands, Norges och Danmarks flagga under varandra som visar de olika storlekarna
De nordiska flaggorna med samma höjd.

Togos flagga har harmoni

Togos flagga ser vid en första anblick inte särskilt speciell ut och proportionerna ser ut att vara exakt samma som till exempel Sveriges flagga har. Men faktum är att flaggans proportioner är 1:1,618 vilket är det gyllene snittet. Det gyllene snittet ansågs av de gamla grekerna stå för fullkomlig harmoni. Tittar du noga ser du att Sveriges flagga är lite högre än Togos.

Togos och Sveriges flaggor bredvid varandra
Togos och Sveriges flaggor

Frankrike förebild för den vanligaste storleken

Den franska flaggan har proportionerna 2:3 och det är förmodligen anledningen till att det också är den vanligaste proportionen i världen med nästan 100 nationsflaggor. Men även 1:2 är relativt vanligt där Storbritannien är en av över 50 nationsflaggor.

Storbritanniens, Sveriges och Frankrikes flaggor bredvid varandra
Storbritanniens avlånga flagga och Frankrikes kortare flagga på varsin sida om Sveriges flagga.

Kvadratiska flaggor långt från havet

Schweiz och Vatikanstatens flaggor är helt kvadratiska. Flaggor började från början användas till havs och då kan man tänka sig att avlånga flaggor syns bättre än kvadratiska och oregelbundna. Därför känns det logisk att de länder som har kortare flaggor alla är länder som saknar havskust och därmed större flottor.

Qatar har världens längsta flagga

De kvadratiska flaggorna är de kortaste flaggorna men den längsta flaggan i världen har Qatar. Proportionerna 11:28 gör den till världens enda flagga som är mer än dubbelt så lång som sin egen höjd.

Qatars flagga ovanför Sveriges flagga visar att Qatars flagga är nästan dubbelt så lång
Qatars flagga är betydligt längre än till exempel Sveriges flagga.

Vimplar blir till flaggor

Nepals flagga är världens enda flagga som inte är fyrkantig. Tittar man noga så ser det ut som två vimplar ovanpå varandra och det är faktiskt precis vad det är från början.

Även Etiopien flaggade tidigare med vimplar ovanför varandra men när de moderniserade sin flagga valde de att göra en vanlig rektangulär flagga med färgerna rött, gult och grönt som var färgerna på de tre vimplarna.

Flaggbloggen hjälper till i ubåtsjakten

Just nu pågår febrilt en ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Ryssen ska tydligen vara på väg. Försvaret verkar ha lite svårt att hitta något men allmänheten gör sitt bästa för att hjälpa till.

Skulle du vara ute i skärgården och få syn på något misstänkt kan det vara bra att veta vad du ska leta efter. Det är nämligen knappast så att du kommer se en ubåt med en röd-vit-blå flagga eftersom den ryska örlogsflaggan är vit med ett blått Andreaskors. Tänk dig den skotska flaggan fast med färgerna tvärtom. Det är dock ingen risk att du får syn på en skotsk flagga på en ubåt eftersom de förmodligen skulle flagga med en White Ensign.

Den finska flaggan har rötter från den ryska örlogsflaggan och därför kan det vara lätt för den slarvige ubåtsjägaren att blanda ihop även på dessa flaggor.

Rysk ubåt med örlogsflagga
Rysk ubåt med örlogsflagga

Bristande flaggkunskap hos dagens ungdom

För varje år som går tycker jag mig höra nya larm om att de svenska eleverna halkar efter övriga Europa allt mer. Samtidigt matas vi med skrattretande exempel på hur dumma amerikanerna är. Att de tror att Europa är ett land, att de inte kan peka ut Afrika på en karta och allt vad det är. Men om sanningen ska fram, är vi så mycket bättre själva?

Följande sms-konversation såg jag på Facebook häromdagen. Måste erkänna att det är som ett knivstick i hjärtat för en flagg- och geografientusiast som mig.

Hur den finska flaggan seglade upp på land

Ni som följer flaggbloggen har säkert noterat att jag de senaste dagarna befunnit mig i den finska skärgården. Därför känns det logiskt att veckans nationsflagga är just den finska. Denna gång har jag gjort lite mer research än vanligt eftersom jag insett att bloggen har en hel del besökare från just Finland. Här följer historien om hur den finska flaggan seglade upp på land och blev officiell nationsflagga.

Finlands flagga (Foto: Wikimedia Commons)
Finlands flagga (Foto: Wikimedia Commons)

Medan Finland tillhörde Sverige och Ryssland hade de faktiskt ingen egen flagga. Däremot hade de ett eget vapen, det gula lejonet på röd bakgrund, och det användes som flagga ibland. När den finska nationalsången spelades första gången vid en vårfest utanför Helsingfors i mitten av 1800-talet hissades studentkårens flagga som bestod av storfurstendömets vapen på vit botten.

Gult och rött eller blått och vitt?
Det här var startskottet på en diskussion om en egen finsk flagga och författaren Zacharias Topelius var en central figur i debatten. Eftersom frågan inte fick diskuteras i lantdagen (Finlands ”parlament”) hölls debatten i finska tidningar istället. En viktig fråga var vilka färger som skulle användas, rött och gult eller vitt och blått.

Finlands första flagga (Foto: Wikimedia Commons)
Finlands första flagga (Foto: Wikimedia Commons)

Samtidigt som denna debatt startade hade röster höjts för att de finska fartygen skulle få en egen flagga eftersom de ibland blev anfallna av Rysslands fiender. Alexander II som var rysk tsar och storfurste av Finland godkände 1861 att nyländska jaktklubbens fartyg använde en vit flagga med blått kors och Nylands läns vapen i övre hörnet. Året därpå godkändes att andra båtklubbar och segelföreningar använde en likadan flagga där länsvapnet byttes ut.

De blåvita båtklubbsflaggorna hade förmodligen stor påverkan på debatten om en egen finsk flagga och Topelius hissade till exempel en blåvit flagga med det finska lejonet på vid en seglingstävling i Marstrand 1862. Under många år hissades ett flertal olika sorters flaggor runt om i Finland, ofta var det nog båtklubbsflaggorna som hissades även på land.

En officiell flagga
När Finland sedan blev självständigt 6 december 1917 hissades först den gamla röda flaggan med det gula lejonet. Men i bakgrunden hade arbetet med en ny flagga redan börjat. En flaggkommitté hade tillsatts två dagar tidigare och bara två dagar efter självständigheten hade ett förslag tagits fram.

Men förslaget som lämnades till riksdagens utskott var en röd flagga med det finska vapnets gula lejon. Utskottet var inte nöjda, de ville ha en blåvit flagga och i slutet av maj året därpå godkändes en blåvit korsflagga med det finska vapnet i mitten av korset som statsflagga och en nationsflagga utan vapnet. Konstnärerna Eero Snellman och Bruno Tuukkanen låg bakom skissen till den nya finska flaggan som alltså påminde väldigt mycket om de båtklubbsflaggor som använts under många år.

Båtklubbsflaggorna finns kvar
Finland är ett av få länder i världen som har lagstadgat att båtklubbsflaggor kan användas istället för nationsflagga till sjöss. För att särskilja båtklubbsflaggan från nationsflaggan är det ett vitt kors i det blåa korset. När den finska flaggkommittén gallrade bland landets officiella flaggor 1978 var det nära att båtflaggan tappade sin status. Men påtryckningar gjorde att man skrev in en paragraf i lagen som gav fritidsbåtarna möjlighet att föra specialflaggan på nationsflaggans plats.

Nylands jaktklubbs flagga idag (Foto: NJK)
Nylands jaktklubbs flagga idag (Foto: NJK)

Den officiella finska flaggan har proportionerna 11×18 och det vita sägs stå för snön och det blåa står för vattnet i ”de tusen sjöarnas land”. I Finland räknas midsommardagen som den finska flaggans dag vilket betyder att den inte infaller samma datum varje år.

Källa

Lag om Finlands flagga

Finlands utrikesministerium

Finland inrikesministerium

Finlands honorära generalkonsulat

Presidentti.fi

Åländska segelsällskapet

De nordiska Riksarkivens heraldiska verksamhet

Flags of the world

Världens flaggor

Flaggor i finska skärgården

Idag gav jag mig ut på cykeln med en kamera i högsta hugg för att fotografera flaggor på ön Högsåra ute i den svenskspråkiga delen av Åbo skärgård. Det var alltså inte så oväntat att jag fick syn på en hel del gulröda vimplar, som är vimpeln för den svenska delen av landskapet Egentliga Finland. Men jag fick också se en vanlig finsk vimpel samt en korsvimpel. Vid några hus flaggades det även med Nylands vimpel. Nyland är ett angränsande landskap till Egentliga Finland och till exempel Helsingfors ligger i Nyland.

Jag vet inte hur det är med korsvimplar i Finland, i Sverige är det ju ingen officiell vimpel. Ska man vara riktigt petig är den med andra ord egentligen olaglig, men det är nog ingen som bryr sig om det. Personligen tycker jag att den känns så etablerad att jag inte tycker att man behöver bry sig om det, även om jag själv gillar den klassiska vimpeln mer.

Nere vid hamnarna flaggades det på en del båtar. En åländsk båt kom in i en av hamnarna när jag var där, annars var det den vanliga finska flaggan eller finländska segelföreningens flagga som vajade i aktern på de olika båtarna. Segelföreningens flagga med det vita korset i det blåa används på de flesta båtarna i Finland, framför allt segelbåtar har ofta denna flagga. Den får endast användas av registrerade och besiktigade båtar.

Korsikas flagga hissades i finska skärgården

Jag befinner mig långt ut i Åbo skärgård. När jag kom hit igår hörde jag att många diskuterad en flagga som hade hissats vid ett av husen på ön. De flesta verkade tro att det var någon form av piratflagga. Jag blev såklart nyfiken och efter lite utfrågningar och googlande stod det klart.

Korsikas flagga
Korsikas flagga

Flaggan som hade hissats var Korsikas flagga, en vit duk med ett morhuvud. Huvudet har en lång historia som sträcker sig åtminstone till 1700-talets början. Idag används ett morhuvud på flera flaggor i området, bland annat Sardiniens.

Tidigare användes ett kvinnohuvud med ögonbindel men detta ändrades 1760 av generalen Pasquale Paoli som beordrade att ögonbindeln skulle lyftas med motiveringen att ”Korsikanerna vill se klart”. Senare ändrades ögonbindeln till ett pannband och någon gång på vägen blev huvudet mer likt ett manshuvud också.

Källa

Wikipedia (morer)

Wikipedia (maure)

Flags of the world