Dagens nyflaggord 6 december: Kantonera

Dagens nyflaggord 6 december är: Kantonera.

Det betyder: Placera något i övre vänstra hörnet.

Bakgrund: Ordet har sin ursprung i ordet kanton som är det övre vänstra hörnet på en flagga, till exempel det blå fältet med stjärnor i USA:s flagga.

Exempel: – Vilket mål! Det är en riktig kanon hon kantonerar som är helt otagbar för målvakten!